Členské příspěvky 

Platnost pro sezónu 2022/2023

Členský příspěvek za 1 dítě činí 3000 Kč za celé období (podzim + jaro). Každý další sourozenec zdarma.


Členské příspěvky jsou splatné jednorázově na začátku sezóny.
Nabízíme možnost rozdělení platby ve dvou částkách (podzim 1500 Kč a jaro 1500 Kč), splatné vždy na začátku sezóny (podzim, jaro), a to v září a v únoru.


Číslo účtu: 2700062594/2010.


U plateb uvádějte variabilní symbol přidělený vašemu dítěti a do popisu platby jméno a příjmení dítěte.
Členské příspěvky jsou určeny na nákup potřebného vybavení (dresy, branky, tréninkové pomůcky, atd.), nájemné za hřiště a tělocvičnu, pojištění klubu, atd.


Na zůstatek i pohyby na našem účtu se kdykoliv můžete podívat zde.