Přihláška člena JFK

Pro přihlášení do klubu, je zapotřebí doložit všechny tři dokumenty